Zastupitelé hodnotí složení poradních orgánů města

24.1.2019
 Poradní orgány rady a zastupitelstva jsou již personálně obsazené a mohou začít pracovat pro nové zastupitele v Hradci Králové v tomto funkčním období. Městská rada schválila členy komisí v jednotlivých oblastech kompetencí města a na lednovém zastupitelstvu bylo potvrzené i obsazení třech výborů, které budou zásadní záměry města projednávat z odborného pohledu a zastupitelům tak poskytovat důležité podklady pro jejich rozhodování. Hradecké zastupitelstvo má zřízeny výbory kontrolní a finanční, což je zákonem stanovená povinnost, navíc bude zasedat i výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města. Stejně tomu bylo i v minulém volebním období. Předsedou finančního výboru se stal Jiří Gelbič ze zastupitelského klubu ANO 2011, kontrolní výbor bude řídit Pavel Bulíček (Česká pirátská strana) a výboru pro územní plánování bude předsedat Oldřich Vlasák (ODS). Výbory mají jedenáct členů a tvoří je odborníci nebo zastupitelé, kteří se věnují dané problematice. Rada města Hradce Králové bude mít k dispozici devět komisí, které se budou věnovat oblastem jako je školství, sociální věci, doprava, životní prostředí či kultura a cestovní ruch. Podobně jako u výborů jsou členy komisí buď přímo zastupitelé nebo jimi nominovaní odborníci z jednotlivých oborů. Zastupitelů města napříč politickým spektrem jsme se zeptali, jak nové složení poradních orgánů města hodnotí. Podívejte se na video...

 

Hodnocení reportáže: 0 (0 hodnocení)

Najdete nás na youtube Přidat tuto reportáž:Přidat k FacebookPřidat k TwitterPřidat k Google Bookmarks

Přejete si odkaz na toto video umístit na své stránky ? Zkopírujte jednu z níže uvedených variant do kódu Vašich stránek:
Zastupitelé hodnotí složení poradních orgánů města
Zastupitelé hodnotí složení poradních orgánů města

Nejnovější reportáže